บัตรสมาชิก


รายละเอียด :

ประโยชน์เพื่อเป็นการยืนยันถึงสมาชิกภาพของผู้เป็นเจ้าของบัตร เพื่อแสดงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีบริการเสริมทั้ง การพิมพ์รูปสมาชิก หรือ การพิมพ์Barcode หรือ เพิ่มแถบแม่เหล็กบนบัตร ตามความต้องการใช้งานของเจ้าของผลิตภัณฑ์

       Option สามารถจัดทำในรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด หรือ บัตร RFIDได้

    ขนาดของบัตร       
  • ตามมาตรฐาน ISO 7810  85.60 × 53.98 มม.  ความหนาบัตรที่ 0.76 มม.
  • ความหนาบัตรอื่นๆ 0.30 ,0.50 มม.  หรือ ตามความเหมาะสมที่ลูกค้าต้องการ
  • พิมพ์ได้ทั้งระบบ Offset และ Silk Screen
  • มีทั้งแบบติดแถบแม่เหล็ก และบัตรสมาร์ทการ์ด