ซอฟแวร์ (Developing Software)


รายละเอียด :
โปรแกรมสะสมแต้ม (Loyalty Program)                     

เหมาะสำหรับธุรกรรมที่ต้องการสะสมคะแนนให้กับลูกค้าเพื่อมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้ตามสาขาต่างของกิจการ ซึ่งสามารถนำคะแนนที่ได้มาแลกเปลี่ยน หรือ ทำธุรกรรมตามโปรโมชั่นของธุรกิจนั้นๆ โดยมีบัตรชนิดต่างๆเป็นส่วนประกอบ เช่นบัตรบาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก และบัตรสมาร์ทการ์ด เป็นต้น

โปรแกรมตัดแต้ม  (Cutting Program)                        

เหมาะสำหรับธุรกรรมที่ต้องการให้ผู้ใช้ หรือ สมาชิกมีการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการก่อน แล้วค่อยตัดจำนวนการใช้ต่อครั้งลงไปจนครบจำนวนการสั่งซื้อ โดยผ่านบัตรชนิดต่างๆเป็นส่วนประกอบ เช่นบัตรบาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก และบัตรสมาร์ทการ์ด  ตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการต่างๆ หรือสถาบันการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น

โปรแกรมบันทึกเวลา  (Time Attendance Program)     

เหมาะสำหรับแสดงการบันทึกเวลา ของสถาบันการศึกษา หรือ ที่ทำงานที่ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกเวลาชนิดต่างๆ