บัตรขูดลอกรหัส


รายละเอียด :
  • ขนาดบัตรตามมาตรฐาน ISO 7810  85.60 × 53.98 มม.  ความหนาบัตรที่ 0.76 มม.
  • ความหนาบัตรอื่นๆ 0.30 .0.40 ,0.50 มม.
  • พิมพ์ได้ทั้งระบบ Offset และ Silk Screen
  • สามารถเพิ่มเลขรหัลได้แบบ 2 / 3/ 4 รหัสในใบเดียว
  • สามารถผลิตแบบบัตรกระดาษได้