กลุ่มบริษัทอินเทค การ์ด ก่อตั้งปีพ.ศ. 2536 (กว่า 20 ปี) ทุนจดทะเบียนรวมชำระเต็ม 106 ล้านบาท ผลิตบัตรพลาสติกทุกชนิด บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรประจำตัว บัตรเครดิต/เดบิต บัตร ATM แบบฟอร์มกระดาษ และขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น รัฐสภา กรุงเทพมหานคร ธนาคาร เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ฯลฯ ประสบการณ์สูงและมีมาตรฐานสากลต่างๆ รองรับ

Intec Card Group established 1993 with combined registered and paid up capital of approximately USD 5 million. Core business is security printing including all type of plastic cards i.e. Credit/debit card, ATM card, Identity Card, Smart Card, Top-up card, SIM Cards, Driver's license etc.,. Major customers are Thai Parliament, Express Way, City of Bangkok, Central Departmental Store, Banks, IT Companies, Mobile Phone Operators etc.,. Products and services are produced in accordance with world's standard and under tight control environment both information and physical security.